لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون تجارت و سرمايه‌گذاري كميته ايراني ICC

  • سه‌شنبه 08 اسفند 1396
جلسه كميسيون تجارت و سرمايه‌گذاري  كميته ايراني ICC

جلسه كميسيون تجارت و سرمایه‌گذاری  كميته ايراني ICC، روز چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 14:00 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار خواهد شد. 

 

دستورجلسه به شرح ذیل است: 

 

  • بررسی کارکرد صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر توسط آقای دکتر محمدی مدیر بخش خدمات مشاوره شرکت تامین سرمایه امید