لطفا صبر کنید

جلسه كميسيون بانكداري كميته ايرانيICC

  • چهارشنبه 24 تیر 1394
جلسه كميسيون بانكداري كميته ايرانيICC

 جلسه کمیسیون بانکداری کمیته ایرانی ICC روز  شنبه مورخ 1394/05/03 ساعت 8:30 در سالن جلسات طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

 

-  بررسی پیش نویسDRAFT Standard Definitions for Techniques of Supply Chain Finance  که در تاریخ 94/04/21 به ایمیل اعضا ارسال شده است.

-  بحث و تبادل نظر در مورد نامه شماره 9436718/94  مورخ 1394/02/16 مدیر کل سیاست های بانک مرکزی درباره انعقاد قرارداد در مبادلات بین المللی

-  اخبار و بخشنامه های بانک مرکزی