لطفا صبر کنید

جلسه كارگروه مالكيت فكري كميته ايراني ICC

  • شنبه 14 شهریور 1394
جلسه كارگروه مالكيت فكري كميته ايراني ICC

جلسه کارگروه مالکیت فکری کمیته ایرانی ICC روز سه شنبه مورخ 17/06/1394 ساعت 14:00 در سالن جلسات طبقه دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- آشنایی با کارگروه مالکیت فکری

- ارائه اهداف و برنامه های کارگروه