لطفا صبر کنید

جلسه كارگروه مالكيت فكري كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)

  • یکشنبه 23 مهر 1396
جلسه كارگروه مالكيت فكري كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC)

جلسه کارگروه مالکیت فکری کمیته ایرانی ICC روز چهارشنبه مورخ 26/05/1396 ساعت 14:00 در سالن جلسات طبقه اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

- بیان و ارائه اهداف کارگروه

- همفکری جهت پیشرفت موضوع و برنامه ریزی کارگروه