لطفا صبر کنید

جلسه فوق العاده شورای عالی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تشکیل می شود

  • شنبه 01 آبان 1389
جلسه فوق العاده  شورای عالی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) تشکیل می شود