لطفا صبر کنید

جلسه فوق العاده كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري كميته ايراني ICC

  • یکشنبه 14 مرداد 1397
جلسه فوق العاده كميسيون تسهيلات گمركي و تجاري كميته ايراني ICC

جلسه فوق العاده کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی ICC روز دوشنبه مورخ 15/05/1397 ساعت 14:30 در دبیرخانه كميته ايراني ICC  برگزار می شود. رئوس مهمترین مطالب مطرح در این اجلاس به شرح زیر است:

-  پیشنهاد کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری کمیته ایرانی در رابطه با تحریم در بخش حمل و نقل، بیمه، بانک و بنگاه های کوچک و متوسط