لطفا صبر کنید

جلسه شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزار شد؛ انتخاب اعضای هیئت رئیسه جدید کمیته ایرانی ICC

  • یکشنبه 16 آبان 1389
جلسه شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزار شد؛ انتخاب اعضای هیئت رئیسه جدید کمیته ایرانی ICC