لطفا صبر کنید

جشن نودمین سالگرد تأسیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برگزار می شود

  • یکشنبه 29 دی 1387
جشن نودمین سالگرد تأسیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) برگزار می شود