لطفا صبر کنید

توصيه‌هاي كسب و كار به منظور تسهيل استفاده از سيستم كانتينر return-refill در تجارت بين‌مرزي

  • سه‌شنبه 02 خرداد 1396
توصيه‌هاي كسب و كار به منظور تسهيل استفاده از سيستم كانتينر return-refill در تجارت بين‌مرزي

 بیشتر شرکت‌ها در حال به کارگیری استفاده از سیستم های کانتینر و بستهبندی قابل استفاده مجدد return-refill به عنوان بخشی از رویه خود در حمل کالاها در سطح بین‌المللی هستند. سیستم ردیابی و پیگیری به عنوان بخشی از سیستم  return-refillبوده و میتواند توانایی حمل و نقل به منظور نظارت محموله‌ها و کانتینرها در طول عملیات حمل به دلایل ایمنی، امنیت و تدارکات را افزایش دهد.

 

 

در حال حاضر، معامله‌گران با شرایطی که در آن سیستم کانتینرهای return-refill و بسته‌بندی اغلب به عنوان تشریفات دقیق ترخیص کالا از گمرک پس از بازگشت خالی محموله است، مواجهه هستند.

 

 

اداره‌جات گمرک در سراسر جهان اغلب دارای مقررات موردنیاز منطبق مختلفی برای کانتینرها و بسته‌بندی و همچنین برای ردیابی و پیگیری دارند.

 

 

این رویکردهای مختلف، عدم اطمینان و یک چالش جدی برای معامله‌گران در مرز را ایجاد می‌کند و به نوبه خود استفاده از سیستم‌های return-refill و ردیابی را تشویق می‌نماید. ICC  خواستار  اصلاح رفتار مربوط به ترخیص کالا گمرک مشابه به کار بردن کانتینرهای حمل و نقل شد.

 

 

بسیاری از چالش‌هایی که معامله‌گران با آن مواجه هستند را می‌توان با اجرای صحیح و مطابق با کنوانسیون کانتینر گمرک و ضمیمه 3.B از کنوانسیون 1990 استانبول درباره ورود موقت، نشان داد.

 

 

ICC در بیانیه خود، سازمان جهانی گمرک (WCO) را برای توسعه دستورالعمل برای اداره‌جات گمرک در همکاری نزدیک با بخش خصوصی برای کسب اطمینان از چارچوب‌های قانونی هماهنگی کشورها با کنوانسیون‌های ذکر شده به منظور استفاده از سیستم return-refill  و ردیابی، فراخواند.

 

جهت دریافت این راهنما به لینک زیر مراجعه شود.

https://iccwbo.org/publication/business-recommendations-facilitate-use-return-refill-container-systems-cross-border-trade/