لطفا صبر کنید

تلاش‌هاي آمريكا براي انزواي ايران از طريق اعمال فشار بر بانك‌هاي بين‌المللي شكست مي‌خورد

  • یکشنبه 09 مهر 1385
تلاش‌هاي آمريكا براي انزواي ايران از طريق اعمال فشار بر بانك‌هاي بين‌المللي شكست مي‌خورد