لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ ، 4 اسفند ‌‌ماه 1388

  • سه‌شنبه 29 دی 1388
تغییر تاریخ سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ ، 4 اسفند ‌‌ماه 1388