لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ ، 22 اردیبهشت 1389

  • دوشنبه 03 اسفند 1388
تغییر تاریخ سمینار نقش فناوری اطلاعات در توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اثر آن در افزایش سودآوری بنگاه های بزرگ ، 22 اردیبهشت 1389