لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ برگزاری سمینار هوش تجاری به 20 آبان ماه 87 مهلت ثبت نام تا 17 ابان ماه تمدید شد

  • دوشنبه 29 مهر 1387
تغییر تاریخ برگزاری سمینار هوش تجاری به 20 آبان ماه 87 مهلت ثبت نام تا 17 ابان ماه تمدید شد