لطفا صبر کنید

تغییر تاریخ برگزاری سمینار قراردادهای بازرگانی بین المللی به 14 دی ماه 87 مهلت ثبت نام تا 10 دی ماه تمدید شد

  • یکشنبه 17 آذر 1387
تغییر تاریخ برگزاری سمینار قراردادهای بازرگانی بین المللی به 14 دی ماه 87 مهلت ثبت نام تا 10 دی ماه تمدید شد