لطفا صبر کنید

تعيين اولويت‌هاي كارگروه تجارت كسب و كار 20 (B20) براي دستوركار تجارت جهاني 2015

  • چهارشنبه 27 اسفند 1393
تعيين اولويت‌هاي كارگروه تجارت كسب و كار 20 (B20) براي دستوركار تجارت جهاني 2015

كارگروه تجارت كسب و كار 20 (B20)1 اقدام جهت تصويب توافق‌نامه تسهيل تجاري (TFA)2 سازمان تجارت جهاني (WTO)3 را تا پايان سال 2015 متعهد شده است و با سازمان تجارت جهاني (WTO)‌ و اعضاي آن براي تضمين اجراي سريع و موثر اين توافق‌نامه،‌ همكاري مي‌كند. استراتژي مورد توافق كارگروه، تعيين اولويت‌هاي كسب و كار براي دولت‌هاي گروه 20 (G20) است. اين اولويت‌ها مشتمل بر درخواست  گروه 20 براي به كنار گذاشتن اقدامات حمايتي است كه از بحران مالي 2008 اجرايي شده‌اند.

 

كارگروه تجارت B20 تركيه در تاريخ دهم مارس 2015 (مطابق با 19 اسفند ماه 1393) دومين جلسه خود را در استانبول برگزار كرد. اين كارگروه مشتمل بر نمايندگان ارشد 76 شركت است كه از سراسر جهان گرد هم آمدند. كارگروه مذكور با رياست هارولد (تري) مك گرو (Harold “Terry” McGraw)،‌ رئيس ICC و گولر سابانجي (Guler Sabancı)، ‌رئيس هلدينگ سابانجي تركيه برپا شد و گروه مشاوران بوستون (BCG)4 و موسسه تخصصي علمي اقتصاد بين‌المللي پيترسون از آن حمايت كردند.

 

با توجه به غناي دستوركار تجارت جهاني، هدف اصلي اين كارگروه ‌اولويت‌بندي تجارت B20 است تا رهبران گروه 20 و مذاكره‌كنندگان تجارت WTO بر اقداماتي است كه منجر به سريع‌ترين و موثرترين رشد اقتصادي مي‌شود تاكيد كنند. گروه شركت‌هاي B20 به اتفاق آرا با تمركز بر اولويت اول، مبتني بر تصويب توافق‌نامه تسهيل تجاري در تمامي كشورهاي عضوWTO ، موافق هستند. اين توافق‌نامه در طول زمان مي‌تواند منجر به افزايش يك تريليون دلار ايالات متحده آمريكا در توليد ناخالص داخلي (GDP) جهان و 21 ميليون شغل كمك كرد كه 18 ميليون از شغل‌هاي ايجاد شده در كشورهاي در حال توسعه خواهند بود. كارگروه، برنامه‌اي را براي كار در سطح كشور طراحي كرده تا منافع رشد اقتصادي و اشتغال حاصل از اين توافق را منتقل و جهت تصويب و اجراي آن اعمال فشار كند.

 

سابانجي و مك گرو به شدت از اين ديدگاه حمايت كرده و خواستار اجراي آن شدند. رهبران كسب و كار B20 متعهد به همكاري با دولت‌هاي خود به منظور تحقق اهداف WTO در تضمين تصويب دو سومي توافق‌نامه تسهيل تجارت تا پيش از كنفرانس آتي وزيران شدند. نشست مذكور در ماه دسامبر در نايروبي تشكيل مي‌گردد.

 

مك گرو گفت: «دولت‌ها،‌ به طور ويژه كشورهاي عضو گروه 20،‌ هم اكنون بايستي تضمين كنند كه توافق‌نامه تسهيل تجاري را تا اواسط ماه دسامبر توسط قانون‌گذاران ملي خود تصويب مي‌نمايند. اين امر اولويتي است تا كار دشوار مذاكره‌كنندگان تجاري، منجر به رشد اقتصادي ملموس گردد.» وي خاطر نشان كرد: «تا كنون ايالات متحده آمريكا تنها كشور عضو گروه 20 است كه اين توافق‌نامه را تصويب كرده و 19 كشور باقيمانده بايد تعهدات مطرح شده در بريزبن را محقق سازند.»

 

همچنين اعضاي كارگروه تجارت B20 توافق كردند كه اولويت دوم، توقف حمايت‌گرايي در اين زمينه است و از دولت‌ها خواسته مي‌شود تا در جهت حذف اقدامات محدودكننده تجاري حركت كنند.

 

سابانجي به عنوان يكي از روساي هماهنگ‌كننده اين كارگروه گفت: «ضروري است كه كشورها موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي را كه آزادانه توسط قوانين سرسختانه نظارتي جايز دانسته مي‌شوند مرتفع سازند. بر اساس سازمان تجارت جهاني (WTO) اقدامات غيرتعرفه‌اي تقريبا دو برابر اقدامات تعرفه‌اي، محدودكننده تجارت هستند. چرا كه باعث از دست دادن تقريبا 100 ميليارد دلار ايالات متحده آمريكا در تجارت جهاني مي‌شوند و بر 8/3  ميليون شغل تاثير مي‌گذارند.»

 

وي افزود: «اكنون زمان آن است كه كشورهاي تجاري جهان، پنهان شدن در پشت نقاط ضعف نظارتي را متوقف كرده و بررسي عدم حمايت‌گرايي در پيشبرد تجارت آزاد را آغاز نمايند.»

 

علاوه بر اين،‌ كارگروه تعهد خود را براي موفقيت سازمان تجارت جهاني (WTO)‌ به عنوان بدنه مركزي پيشرو بين‌دولتي در مذاكرات تجاري، تضمين كرده و تداوم همكاري با WTO را به منظور پيشبرد آزادسازي تجاري چندجانبه متعهد مي‌شود.

 

 اعضاي كارگروه تجارت B20 علاوه بر سابانجي و مك گرو مشتمل بر فردريكــو كورادو (Frederico Curado)،‌ مديرعامل Embraer (برزيل)؛‌ انرو ليوريس (Andrew Liveris)،‌ مديرعامل Dow Chemicals (ايالات متحده آمريكا)؛ فرانك نينگ (Frank Ning)،‌ مديرعاملCOFCO  (چين)؛ نيلز اندرسن (Nils Andersen)،‌ مديرعامل Maersk (دانمارك)؛‌ ويكتور چو (Victor Chu)،‌ رئيس First Eastern (هنگ كنگ) و الكسي مردشوف (Aleksey Mordashov)، مديرعامل Seversatal  (روسيه) هستند.

 

B20،‌ بستر گفت‌و گوي برتر براي تعامل رهبران كسب و كار با رهبران و دولت‌هاي گروه 20 است. B20 تركيه به رياست رفعت حصار چيكلي اوغلو (Rifat Hisarciklioglu)،‌ رئيس اتحاديه اتاق‌هاي بازرگاني تركيه است.

 

اجلاس رهبران گروه 20 در سال 2015 در 15 و  16 ماه نوامبر 2015 (برابر با 24 و 25 آبان ماه 1394) در آنتاليا برگزار خواهد شد.

 

1 B20: Business-20

2 TFA: Trade Facilitation Agreement

3 WTO: World Trade Organization

4 BCG: Boston Consulting Group