لطفا صبر کنید

تشكيل كارگروهي جديد در ICC

  • چهارشنبه 07 بهمن 1394
تشكيل كارگروهي جديد در ICC

اتاق بازرگانی بین المللی(ICC)، خبر تشکیل کارگروه میان رشته‌ای با عنوان "‌الزامات بسته بندی و برچسبزنی" به ریاست آندرز استنلاند(Anders Stenlund)، نایب رئیس کمیسیون بازاریابی و تبلیغاتICC  ‌را اعلام کرد.

 

در جلسات اخیر کمیسیون مالکیت فکری  و کمیسیون بازاریابی و تبلیغات اتاق بازرگانی بین المللی(‌ICC)‌ در ماه اکتبر و دسامبر 2015‌‌، تصمیم به تشکیل این کارگروه در راستای رسیدگی به تاثیر الزامات بسته بندی و برچسب‌زنی، گرفته شد.

 

 

اهداف ایجاد این کارگروه عبارتند از:

 

  • تمرکز بر تعامل بین برچسب‌ زنی اجباری و بسته بندی تجاری (هنگامی که الزامات برچسبزنی با توجه به شکل، قالب و یا طراحی در تداخل با استفاده قانونی از کالا و بهره برداری از دارایی برند و سایر اهداف است).
  • مرور کلی تحولات مختلف قانونی و نظارتی در این زمینه
  • تجزیه و تحلیل اثرات این کمیسیون بر حقوق مالکیت فکری، بازاریابی، ‌رقابت و سایر زمینه ها شامل تجارت و نوآوری
  • بررسی پیشنهادات مناسب و کاربردی

 

این کارگروه گزارش فعالیت‌های خود را به دو کمیسیون مالکیت فکری و کمیسیون بازاریابی و تبلیغات ارائه می دهد.

 

به دلیل فعالیت تخصصی این کارگروه‌،‌ICC  از کمیته های ملی دعوت کرده است که برای عضویت در این کارگروه اسامی کاندیداهای خود که عضو کمیسیون‌های: مالکیت فکری، کمیسیون بازاریابی ‌و تبلیغات‌، کمیسیون رقابت و کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری هستند را ارسال نمایند.