لطفا صبر کنید

تشكيل دو كميسيون جديد در كميته ايراني ICC

  • یکشنبه 20 اردیبهشت 1394
تشكيل دو كميسيون جديد در كميته ايراني ICC

«کمیسیون مالیات» و «کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری» در كميته ايراني ICC فعاليت خود را آغاز كرد. هسته مركزي اين دو كميسيون، متشكل از صاحب‌نظران برجسته مالي كشور است كه سازماندهي فكري اين دو كميسيون را در كميته ايراني ICC  به‌عهده گرفته‌اند.

 

پيشتر بر اساس نظر «محمد اسماعیل فدایی نژاد (دكتري)»، دبیر کمیسیون خدمات مالی کمیته ایرانی ICC و همچنین پیشنهادهای مطرح شده از سوی دبیران کمیسیون‌ها و تصویب هیئت‌رئیسه آن کمیته طی جلسه مورخ 29/07/1393، مقدمات فعال‌سازی دو «کمیسیون مالیات» و «کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری» مقرر شده بود.

 

كميسيون خدمات مالي كميته ايراني ICC در دي ماه 1384 با هدف رشد و توسعه بازارهاي مالي آغاز به كاركرد كه در قالب سه كارگروه بانكي، بازار سرمايه و زيربنايي فعاليت‌هاي خود را سازماندهي نمود. حال همگام با تغييرات صورت گرفته در اتاق بازرگاني بين‌المللي، ‌كميته ايراني ICC نيز سازماندهي فعاليت‌هاي كميسيون‌هاي مشابه در پاريس («تجارت و سرمايه‌گذاري» و «ماليات») را در دستوركار خود قرار داده است.

 

كميسيون تجارت و سرمايه‌گذاري و همچنين كميسيون ماليات كميته ايراني ICC،‌ به ترتيب به رياست «فدایی نژاد» و «علي اكبر عرب مازار (دكتري)» به فعاليت خواهند پرداخت.

 

عرب مازار داراي دكتري علم سيستم‌ها از دانشگاه ايالتي ميشيگان آمريكا، در سال 1362 است. وي علاوه بر تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي و رياست دانشكده امور اقتصادي، مدير دفتر روابط دانشگاهي و امور بين المللي شهيد بهشتي و رياست سازمان امور مالياتي را بر عهده داشته است. كتاب «علم و هنر شبيه سازي سيستم‌ها» با ترجمه وي، در دوره يازدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.