لطفا صبر کنید

تحريمهاي آمريكا ، وضعيت پرونده هسته اي ايران را پيچيده‌تر مي‌كند

  • دوشنبه 17 مهر 1385
تحريمهاي آمريكا ، وضعيت پرونده هسته اي ايران را پيچيده‌تر مي‌كند