لطفا صبر کنید

تجهيز جامعه كسب و كار براي اهداف توسعه پايدار

  • چهارشنبه 13 مرداد 1395
تجهيز جامعه كسب و كار براي اهداف توسعه پايدار

اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و پیمان جهانی سازمان ملل متحد (UN) در روز 19 ژوئیه 2016 (برابر با 29 تیرماه 1395) همکاری خود را برای بهبود آگاهی، فرصت‌ها و مشارکت بخش خصوصی در حمایت از دستورکار توسعه پایدار سازمان ملل متحد 2030 و دستیابی به «اهداف توسعه پایدار (SDGs)» اعلام کردند.

           
«جان دانیلوویچ (John Danilovich)»، دبیرکل ICC و «لیز کینگو (Lise Kingo)»، مدیر اجرایی پیمان جهانی سازمان ملل متحد، پس از افتتاح انجمن ویژه «اهداف توسعه پایدار» کسب و کار، تفاهم‌نامه‌ای (MoU) را با تاکید بر موارد همچون نیاز به افزایش تعامل سازمان ملل متحد با جامعه کسب و کار در تمامی اهداف توسعه پایدار، و ایجاد ظرفیت برای افزایش تعامل بیشتر جامعه کسب و کار و صنعت در اجرای دستورکار سال 2030 امضا کردند.     


«لیز کینگو» گفت: «انتظارات و فرصت برای جامعه کسب و کار در عصر جدید «اهداف توسعه پایدار» بسیار زیاد است. به همین دلیل از همکاری با ICC در سراسر جهان برای تغییر آرمانهای اهداف جهانی به اقدام در کسب و کار بسیار خرسندیم. می‌بایست جنبش جهانی شرکت‌های متعهد اعم از بزرگ و کوچک را به وجود آوریم تا به راهی برای آینده‌ای پایدار تر و با رفاه بیشتر برای همگان منجر شود.»

 

در ادامه «جان دنیلوویچ» گفت: «ICC به طور فعالانه‌ای از پیمان جهانی- از آغاز فعالیت آن- حمایت کرده است و مشتاق همکاری نزدیک‌تر در زمینه دستورکار سال 2030 سازمان ملل متحد است.» وی افزود: «توافق‌نامه جدید، نمادی روشن و قابل‌مشاهده از تعهد سازمان کسب و کار جهانی است تا تضمین کند که جامعه کسب و کار، نیروی اصلی برای بهتر ساختن جامعه است. تجهیز کامل جامعه کسب و کار جهانی برای تحقق اجرای وعده «اهداف توسعه پایدار» ضروری خواهد بود.»     

امضای تفاهم‌نامه در حاشیه انجمن سیاسی توسعه پایدار (در تاریخ 11 تا 20 ژوئیه 2016- برابر با 21 تا 30 تیر ماه 1395) و در بستر سالانه کنونی برای بررسی پیشرفت و هدایت اقدامات جهانی در دستیابی به «اهداف توسعه پایدار» تا سال 2030 اتفاق افتاد.  ICCو پیمان جهانی سازمان ملل متحد، برگزارکنندگان برجسته انجمن اهداف توسعه پایدار کسب و کار در همراهی با بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و اتحاد جهانی کسب و کار ICC برای 2030 بودند.