لطفا صبر کنید

تاكيد نايب رئيس اتاق ايران بر اجرايي كردن قانون حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خارجي

  • دوشنبه 23 مرداد 1385
تاكيد نايب رئيس اتاق ايران بر اجرايي كردن قانون حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خارجي