لطفا صبر کنید

بیانیه ICC به اعضای WTO : ریسک های ناشی از ناتمام ماندن گفتگوهای تجاری دور دوحه

  • یکشنبه 28 فروردین 1390
بیانیه ICC به اعضای WTO : ریسک های ناشی از ناتمام ماندن گفتگوهای تجاری دور دوحه