لطفا صبر کنید

بیانیه رئیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به سران کشورهای گروه 20 : اتخاذ راه حلی اصولی در مهار بحران مالی جهان

  • یکشنبه 03 آذر 1387
بیانیه رئیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به سران کشورهای گروه 20 : اتخاذ راه حلی اصولی در مهار بحران مالی جهان