لطفا صبر کنید

بیانیه رئیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به سران کشورهای گروه 20؛ مقابله با حمایت گرایی، ضروری است

  • دوشنبه 26 اسفند 1387
بیانیه رئیس اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به سران کشورهای گروه 20؛ مقابله با حمایت گرایی، ضروری است