لطفا صبر کنید

بيانيه ICC با عنوان "اولويت‌هاي كسب و كار در دستور كار تجارت جهاني پس از بالي" منتشر شد

  • دوشنبه 09 تیر 1393
بيانيه ICC با عنوان "اولويت‌هاي كسب و كار در دستور كار تجارت جهاني پس از بالي" منتشر شد