لطفا صبر کنید

بيانيه جديد ICC منتشر شد: "توانمندسازي چارچوب‌ها براي افزايش سرمايه‌گذاري در بهره‌وري انرژي"

  • دوشنبه 07 بهمن 1392
بيانيه جديد ICC منتشر شد: "توانمندسازي چارچوب‌ها براي افزايش سرمايه‌گذاري در بهره‌وري انرژي"