لطفا صبر کنید

به رغم تحریم های شورای امنیت، صادرات اتحادیه اروپا به ایران افزایش یافت

  • یکشنبه 20 مرداد 1387
به رغم تحریم های شورای امنیت، صادرات اتحادیه اروپا به ایران افزایش یافت