لطفا صبر کنید

بزرگداشت نودمین سالگرد تأسیس ICC در شورای بازرگانی بین المللی برگزار می شود

  • یکشنبه 01 شهریور 1388
بزرگداشت نودمین سالگرد تأسیس ICC در شورای بازرگانی بین المللی برگزار می شود