لطفا صبر کنید

برگزاری چهارمین وبینار ابتکار استانداردهای دیجیتال ICC

  • سه‌شنبه 17 بهمن 1402
برگزاری چهارمین وبینار ابتکار استانداردهای دیجیتال ICC

چهارمین وبینار ابتکار استانداردهای دیجیتال اتاق بازرگانی بین المللی (ICC DSI) با موضوع بارنامه الکترونیک درتاریخ 26 فوریه ساعت 17:00 به وقت تهران برگزار خواهد شد. 
طی وبینار فوق الذکر مدیر ابتکار استانداردهای دیجیتال اتاق بازرگانی بین المللی صحبت های مقدماتی را انجام خواهد داد و رییس شورای بین المللی دریانوردی بالتیک (بیمکو)  پیرامون مبحث بارنامه الکترونیک به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
اعضای کمیته ایرانی‌ ICC  جهت دریافت لینک حضور درجلسه میتوانند با کمیته تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است، ابتکار استاندارهای دیجیتال اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICCDSI) ، با هدف ایجاد محیط تجارت دیجیتال هماهنگ جهانی و توجه ویژه  به اختلالات تجربه شده با تکیه بر تجارت بر اساس اسناد کاغذی درزمان بحران کوید 19 کار خود را آغاز نمود.
اگرچه پیامد شیوع بیماری به تسریع در پذیرش فن آوری دیجیتال منتج شد، اما موانع معنی داری در روند تجارت دیجیتال باقی مانده است.
شرایط نظارتی منسوخ شده که جوامع کسب و کار را ملزم به استفاده از اسناد مکتوب می نماید تا الزامات قانونی بومی در زمان انجام معاملات بین مرزی انجام گیرد، بنگاه های خرد، کوچک و متوسط را در پذیرش سیستم دیجیتال مایوس می نماید.
ابتکار استاندارهای دیجیتال (DSI) با استفاده از استقلال، یکپارچگی و قدرت همگرایی اتاق بازرگانی بین‌المللی در راستای هماهنگ سازی روند دیجیتال در اکوسیستم تجارت و همگرا نمودن سیستم های صنعتی و چارچوب های قانونی کاربردی گام برمی دارد.
ابتکار مذکور از طریق رایزنی و همفکری آزاد و گسترده با گروه های صنعتی ، شرکت ها و کارشناسان فنی شبکه اتاق بازرگانی بین‌المللی در بیش از 130 کشور و همکاری با موسسات بین‌المللی کلیدی و دولت ها بسط و توسعه خواهد یافت. همچنین دولت سنگاپور و بانک توسعه آسیایی (ADB)  به عنوان سرمایه گذاران حامی مرحله کشت ایده در ایجاد این رهنمود، حمایت های مقتضی را انجام داده اند.