لطفا صبر کنید

برگزاری نشست ICC با حضور بیش از 70 نماینده از کمیته‌های ملی سرتاسر جهان

  • چهارشنبه 23 اسفند 1402
برگزاری نشست ICC با حضور بیش از 70 نماینده از کمیته‌های ملی سرتاسر جهان

اتاق بازرگانی بین المللی نشستی را در راستای به روزرسانی اطلاعات کمیته های ملی پیرامون اولویت‌های جهانی، برنامه کاری، دستاوردهای کلیدی و پیشرفت های جدید ICC در تاریخ 16 اسفند 1402به صورت مجازی برگزار نمود.


در رویداد فوق الذکر بیش از 70 نماینده از کمیته های ملی سرتاسر جهان شرکت نمودند. 


جان دنتون-دبیر کل ICC در نشست مزبور به موارد ذیل به عنوان دستاوردهای کلیدی اتاق بازرگانی بین المللی و ارکان استراتژیک و  برنامه کاری 2024 اتاق بازرگانی بین المللی اشاره نمود:


•    توانمند سازی تجارت جهانی 
•    ارتقای دسترسی به عدالت، تمامیت و احترام به حاکمیت قانون 
•    شتابدهی به پایداری و اقدامات مرتبط با تغییرات اقلیمی 
•    ایجاد اقتصاد دیجیتال آزاد  و موثق 
•    تقویت همکاری های چند جانبه 


دنتون ضمن اشاره بر تمرکز کلیدی درباره هوش مصنوعی افزود که اتاق بازرگانی بین المللی این موضوع را از سه بُعد ذیل مورد توجه قرار میدهد:


1.    چگونگی گسترش هوش مصنوعی در راستای حمایت و بهبود اقدامات کسب و کار 
2.    چگونگی ارائه خدمات حل و فصل اختلافات اتاق بازرگانی بین المللی  بر پایه هوش مصنوعی
3.    نقش اتاق بازرگانی بین المللی در راهبری جهانی فن آوری هوش مصنوعی


دنتون همچنین به حضور اتاق بازرگانی بین المللی در سیزدهمین کنفرانس وزرای بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به میزبانی ابوظبی، بیست و هشتمین  کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد به میزبانی دبی و موضوع راه اندازی مرکز استماع داوری در پاریس اشاره نمود. 


درادامه اهداف اتاق بازرگانی بین المللی و نقشه راه برای تقویت شبکه کمیته های ملی  به شرح ذیل مطرح شد:


•    یکپارچه نمودن استراتژی اتاق بازرگانی بین المللی در شبکه کمیته های ملی با اطلاع رسانی و ایجاد بستر مشارکت رؤسا
و اعضای هیات رییسه کمیته ها در استراتژی ICC
•    ظرفیت سازی و بهبود عملکرد شبکه کمیته های ملی از طریق گسترش و تقویت مشارکت کمیته های ملی و ستاد مرکزی ICC
•    اشتراک گذاری داده ها واطلاعات برای موفقیت های دوجانبه از طریق شبکه ارتباطی کمیته های ملی و گسترش پلتفرم اشتراک گذاری اطلاعات با هدف تبادل مطالب و بهترین عملکردهای انجام شده کمیته های ملی 
•    مشارکت در فعالیت های کلیدی و ابتکارات اتاق بازرگانی بین المللی از طریق تقویت شبکه های منطقه ای 


شایان ذکر است، طی نشست فوق الذکر، به صفحه کمیته ایرانی در پلتفرم اشتراک گذاری اطلاعات کمیته‌های ملی ICC  (NC SHARING) به عنوان بستری به روز‌رسانی شده جهت ترغیب دیگر کمیته های ملی اشاره شد.