لطفا صبر کنید

برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوع «داوری برخط(آنلاین): فرصت‌ها و چالش‌ها »

  • سه‌شنبه 15 اسفند 1402
برگزاری نشست علمی تخصصی با موضوع «داوری برخط(آنلاین): فرصت‌ها و چالش‌ها »

نشست علمی تخصصی مشترک کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی و انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC YAAF) با موضوع «داوری برخط (آنلاین): فرصت‌ها و چالش‌ها » در تاریخ 9 اسفند ماه 1402 برگزار شد. در این نشست متعاقب معرفی فعالیت‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی و طرح بحث در خصوص وضعیت و چالش‌های داوری برخط در سطح داخلی و بین‌المللی از سوی خانم سیما غفاری، نماینده انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین‌المللی، سخنرانان محترم به بیان نکات خود پرداختند.


جناب آقای دکتر همایون رضایی نژاد (قاضی محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران) در ابتدا به بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی برخط قضایی در محاکم ایران و چالش‌های آن پرداخته و در ادامه به  نکاتی در خصوص نظارت قضایی محاکم دادگستری نسبت به آرایی که از طریق جریان رسیدگی برخط صادر میشوند، اشاره کردند. 


متعاقب آن، آقای دکتر شهاب جعفری ندوشن (وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات) به بحث ابلاغ الکترونیک در داوری با توجه به قواعد داوری ICC، قوانین موجود ایران و قانون نمونه آنسیترال پرداخته و به مزایای داوری آنلاین اشاره کردند. در ادامه جلسه به صورت مناظره‌ محور حول محور مزایا و معایب رسیدگی داوری آنلاین ادامه یافته و شرکت‌کنندگان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص موضوعات مورد بحث با سخنرانان به اشتراک گذاشتند.