لطفا صبر کنید

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

  • سه‌شنبه 22 اسفند 1402
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

مجمع عمومی عادی سالانه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با هدف بررسی و تصویب گزارش عملکرد مالی سال 1401 و نیز انتخابات یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی که دوره سه‌ساله عضویت آنها به پایان رسیده و همچنین انتخاب بازرس قانونی، در روز دو‌شنبه، 21 اسفند ماه 1402 برگزار گردید. 


در این جلسه، گزارش عملکرد و گزارش مالی در جلسه مورد تصویب قرار گرفت و جلسه وارد بررسی اعضای داوطلب، عضویت در شورا گردید که پس از رای گیری از بین 41 داوطلب عضویت به ترتیب «بیمه مرکزی ایران»، «اتاق مشترک ایران و امارات» و «اتاق بازرگانی سنندج» از میان اعضای سازمانی و «صندوق ضمانت صادرات ایران»، «بیمه تعاون»، «بانک ملی ایران»، « شرکت نفت سپاهان » و «بیمه پاسارگاد» از میان اعضای انفرادی به عنوان یک سوم اعضای شورای کمیته ایرانی ICC برای یک دوره سه ساله انتخاب گردید.


 همچنین بر اساس اساسنامه کمیته ایرانی ICC مبنی بر انتخاب بازرس قانونی برای کمیته ایرانی، «جناب آقای دکتر حسین وکیلی» به عنوان بازرس قانونی انتخاب گردید.