لطفا صبر کنید

برگزاري كارگاه آموزشي «داوري بازرگاني و حل و فصل اختلافات تجاري» در كميته ايراني اتاق بازرگاني و صنعت اكو

  • چهارشنبه 05 آذر 1393
برگزاري كارگاه آموزشي «داوري بازرگاني و حل و فصل اختلافات تجاري» در كميته ايراني اتاق بازرگاني و صنعت اكو

كميته ايراني اتاق بازرگاني و صنعت اكو با همكاري «كميسيون حقوق تجارت ملل متحد» (آنيسترال)، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) و دبيرخانه اتاق بازرگاني و صنعت اكو اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي پيرامون «داوري بازرگاني و حل و فصل اختلافات تجاري» نموده است.


كارگاه مذكور، كارگاهي يكروزه‌اي مي‌باشد كه در تاريخ اول دسامبر 2014، برابر با دهم آذرماه سال جاري در تهران برپا مي‌شود.


داوري و سرمايه‌گذاري تجاري، شناسايي و اجراي احكام داوري و چالش‌هاي آن، نقش مراكز منطقه‌اي داوري در حل و فصل اختلافات بازرگاني در ميان عناوين مورد بحث در اين كارگاره آموزشي خواهد بود.


«محسن محبي»، دبيركل مركز داوري اتاق ايران - دبير كميسيون حقوقي و داوري كميته ايراني ICC – حقوقدان (ايران)؛ «اليزابت تورك»، رئيس بخش قراردادهاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي- دبيرخانه كنفرانس تجارت و توسعه سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) (سوئيس)؛ «سجاد سلطان‌زاده»، كارشناس اداره حقوقي وزارت امورخارجه ج. ا. ا. (ايران)؛ «كورين مونتينري»، دبير گروه كاري داوري آنستيرال (فرانسه)؛ «بنجامين سينو»، شرمن و استرلينگ (فرانسه)؛ «خاور قريشي»؛ McNair chambers (انگليس)؛ «نيكول كاترينا»،‌ McNair chambers، (قطر)؛ «سيد مفيد كلانتري»، قاضي شعبه 27 دادگاه تهران (ايران)؛ «مشكان مشكور»،‌ مدير پيشين مركز داوري منطقه‌اي تهران (ايران) سخنرانان اين نشست را تشكيل مي‌دهند.


اين كارگاه آموزشي به زبان انگليسي بوده و متقاضيان بايستي به زيان انگليسي مسلط باشند. در عين حال ترجمه همزمان فارسي و انگليسي نيز انجام مي‌گيرد.


متقاضيان جهت كسب اطلاعات بيشتر و  شركت در اين كارگاه آموزشي با شماره‌هاي 4-85732533 تماس حاصل فرمايند. به دليل محدوديت ظرفيت، ثبت‌نام بر اساس اولويت زماني ارسال مدارك صورت مي‌پذيرد.