لطفا صبر کنید

برگزاري دوره آموزشي قراردادهاي بين‌المللي توسط موسسه آموزشي اتاق بازرگاني بين‌المللي

  • یکشنبه 30 فروردین 1394
برگزاري دوره آموزشي قراردادهاي بين‌المللي توسط موسسه آموزشي اتاق بازرگاني بين‌المللي

اتاق بازرگانی بین‌المللی‌‌(ICC)  دوره آموزشی قراردادهای بین‌المللی ‌را با تمرکز بر مهارت‌های مذاکره و تهیه پیش‌نویس قرارداد کیفیت در تاریخ  23-20 آوریل (31 فروردین الی 3 اردیبهشت)،‌ در مرکز مشاوره ICC واقع در پاریس برگزار می‌نماید. این رویداد تحت نظارت موسسه قوانين کسب و کار جهانی ICC برگزار می‌شود. موسسه قوانين کسب و کار جهانی ICC، اتاق فکري معتبر با امکان پژوهش و آموزش در قوانین کسب و کار بین‌المللی است.

 

رویداد مذكور،‌ فرصتی مناسب برای مدیران حقوقی، کارآموزان وکالت‌، حقوق‌دانان و متخصصان کسب و کار فعال در کسب و کار بین‌المللی و حل اختلافات، جهت مدیریت پس ازانعقاد قراردادها و مقابله با انواع مختلف حل تعارض را فراهم می‌سازد.    

 

محمد چملول ‌(Mohammad Chemloul)، شریک و رئيس آموزش شرکت Chemloul et در الجزایر گفت: «تهیه پیش‌نویس کیفی مربوط به قراردادهای بین‌المللی برای هر حرفه حقوقی و کسب و کار حرفه‌ای‌، ضروری است و برای حفظ رابطه طولانی مدت بین بخش‌ها و اجتناب از اشتباهات رایج در زمانی که پیش‌نویس بندهای بین‌مرزی مدون نیست، موثر است. وی همچنین به موضوع تنوع فرهنگی شرکت‌کنندگان و کارآموزان که زمینه لازم جهت درک اهمیت تفاوت‌های فرهنگی و حقوقی برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها در زمینه بین‌المللی را فراهم می‌سازد، اشاره نمود.»   

 

کارشناسان جهانی در زمینه قوانین کسب و کار بین‌المللی با شرکت‌کنندگان حرفه‌ای‌ در  بحث مشاوره تعامل خواهند داشت.  این آموزش تمام مهارت‌های مورد نیاز جهت مذاکره و تهیه پیش‌نویس قرارداد و یادگیری استراتژی‌ها و تکنیک‌های مذاکره را فراهم می‌سازد. همچنین رویداد مذكور بر مهارت‌های مذاکره و تهیه پیش‌نویس، شامل بخش‌های بندهای اساسی قراردادهای بین‌المللی و تفاوت میان قانون عرف و قانون جاری تمرکز می‌کند.

 

برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، از جمله سفر به موزه Grand و برج Montparnasse، به موازات جلسات، جهت ایجاد روابط قوی‌تر بین شرکت‌کنندگان در طول دوره برگزار خواهند شد.  

 

 

این رویداد به زبان انگلیسی و فرانسه با ترجمه همزمان برپا می‌شود. موسسه قوانین کسب و کار جهانی ICC اتاق فکري است که فرصتی را جهت پژوهش، آموزش و اطلاعات‌ حرفه‌ای حقوقی در رابطه با توسعه قوانین کسب و کار بین‌المللی مهيا می‌سازد. اهداف اصلی این موسسه افزایش سطح دانش و توسعه قانون و شیوه‌های کسب و کار بین‌المللی، از طریق همکاری و بحث میان متخصصان حوزه‌های مختلف از سراسر جهان است.