لطفا صبر کنید

بررسی طرح اقتصاد سبز در اجلاس مشترک اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)

  • شنبه 23 بهمن 1389
بررسی طرح اقتصاد سبز در اجلاس مشترک اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)  و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)