لطفا صبر کنید

بررسي پنج نكته از روز صنعت و تجارت در COP23

  • دوشنبه 11 دی 1396
بررسي پنج نكته از روز صنعت و تجارت در COP23

تعهدات بخش خصوصی در دستیابی به اهداف توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس در روز تخصصی صنعت و تجارت (BANGO‌) که در شهر بن آلمان و در طول مذاکرات کنفرانس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل (UNFCCC) برگزار شد، مطرح شده است.

 

اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، کانون مرکزی کسب و کار در تعاملات بخش خصوصی در UNFCCC ‌است و ما برخی از نکات مهم در این رابطه را در ادامه بررسی می‌کنیم:

 

  • نیاز به سرعت

 

کسب و کار می‌تواند در زمان بحرانی، نقش مهمی در حرکت به سوی تغییرات اقلیمی ایفا کند. پس از دو سال از توافقنامه پاریس وقت آن رسیده است که بلند‌‌همتی را افزایش داده و فعالیت‌ها می تواند با چارچوب‌های سیاست درست در جای مناسب خود انجام پذیرد.

 

#climateaction

 

  • علاقمندی به آینده کم کربن

 

علاوه بر مزایای اجتماعی و بهداشتی گذار به یک اقتصاد کم کربن، فرصت‌هایی را در اختیار کسب و کار قرار می‌دهد. وقت آن رسیده است که تعهد کسب و کار معتبر شود.

تصورات باید تغییر کند.

 

#COP23 pic.twitter.com/S1OtSy4BEe

 

 

  • همه با هم و همراه هم

همکاری و مشارکت بین کسب و کار، دولت‌ها و جامعه تنها راه پاسخگویی به یک علاقه مشترک در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و رسیدن به یک آینده کم‌کربن است.

 

#climate

#smartcities #cop23 pic.twitter.com/FRIfbtQI2N

 

 

  • توجه به فاصله‌ها

بخش خصوصی نقش مهمی را در کمک به پر‌کردن شکاف مالی تغییرات اقلیمی ایفا می‌کند. کسب و‌ کار دارای ظرفیت و تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها برای تحقق نتایج تعدیل و انطباق است.

 

دولت‌ها نمی‌توانند تامین مالی، سرمایه‌گذاری، ریسک‌پذیری، رضایت و نوآوری را درگیر کنند. شناسایی و  پیگیری منافع مشترکی برای تعامل تجاری در این امر ضروری است.

 

#COP23 #Business

 

  • به عقب باز نمی‌گردیم

بخش خصوصی از تعهدات خود برای مواجهه با چالش‌های اقلیمی استفاده می‌کند. پیام کسب و کار روشن است...

#WeAreStillIn

#climateaction #WeAreStillIn https://t.co/oGJFgbi6zS pic.twitter.com/LQwBEiRGSu