لطفا صبر کنید

براي عضويت در سازمان جهاني تجارت آخرين دور مذاكرات ويتنام با آمريكا بزودي آغاز مي‌شود

  • یکشنبه 17 اردیبهشت 1385
براي عضويت در سازمان جهاني تجارت آخرين دور مذاكرات ويتنام با آمريكا بزودي آغاز مي‌شود