لطفا صبر کنید

بخش دولتي بيش از 232 هزار ميليارد ريال به بانكها بدهكار است

  • سه‌شنبه 30 خرداد 1385
بخش دولتي بيش از 232 هزار ميليارد ريال به بانكها بدهكار است