لطفا صبر کنید

با هدف بهبود همکاری های ICC و سازمان گمرک جهانی (WCO) برگزار شد؛ اجلاس کمیسیون گمرک و مقررات تجاری ICC

  • یکشنبه 31 خرداد 1388
با هدف بهبود همکاری های ICC و سازمان گمرک جهانی (WCO) برگزار شد؛ اجلاس کمیسیون گمرک و مقررات تجاری ICC