لطفا صبر کنید

با حضور رییس و دبیرکل کمیته ایرانی دومین اجلاس شورای منطقه ای ICC در خاورمیانه و جنوب آسیا (RCG SAME) برگزار می شود

  • یکشنبه 04 بهمن 1388
با حضور رییس و دبیرکل کمیته ایرانی دومین اجلاس شورای منطقه ای ICC در خاورمیانه و جنوب آسیا (RCG SAME) برگزار می شود