لطفا صبر کنید

با حضور دکتر عبداله زاده اجلاس کمیسیون تجارت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و مخابرات ICC برگزار می شود

  • دوشنبه 30 شهریور 1388
با حضور دکتر عبداله زاده اجلاس کمیسیون تجارت الکترونیک، فن آوری اطلاعات و مخابرات ICC برگزار می شود