لطفا صبر کنید

با برگزاري مجمع عمومي كميته ايراني ICC مطرح شد؛ نقش اتاق بازرگاني بين‌الملل در عبور از تحريم‌ها

  • چهارشنبه 26 شهریور 1393
با برگزاري مجمع عمومي كميته ايراني ICC مطرح شد؛ نقش اتاق بازرگاني بين‌الملل در عبور از تحريم‌ها