لطفا صبر کنید

با افزايش تنش‌ها در زمينه برنامه‌هاي هسته‌اي موسسه فيچ رتبه‌بندي ارزي ايران را تنزل داد

  • چهارشنبه 06 اردیبهشت 1385
با افزايش تنش‌ها در زمينه برنامه‌هاي هسته‌اي موسسه فيچ رتبه‌بندي ارزي ايران را تنزل داد