لطفا صبر کنید

بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد: نشریات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با آرم کمیته ایرانی معتبر است

  • یکشنبه 20 دی 1388
بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد: نشریات اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با آرم کمیته ایرانی معتبر است