لطفا صبر کنید

ايران با ‪ ۱۲۵‬ميليون دلارسرمايه‌گذاري دربازار پتروشيمي فيليپين حضور يافت

  • سه‌شنبه 16 بهمن 1386
ايران با ‪ ۱۲۵‬ميليون دلارسرمايه‌گذاري دربازار پتروشيمي فيليپين حضور يافت