لطفا صبر کنید

ايران از نظر شاخص ريسك كلي در ميان 185 كشور جهان هفتاد و نهم شد

  • دوشنبه 01 خرداد 1385
ايران از نظر شاخص ريسك كلي در ميان 185 كشور جهان هفتاد و نهم شد