لطفا صبر کنید

اولین گردهمایی رؤسای کل منطقه آسیا-پاسیفیک در هنگ کنگ برگزار می شود

  • یکشنبه 26 آبان 1387
اولین گردهمایی رؤسای کل منطقه آسیا-پاسیفیک در هنگ کنگ برگزار می شود