لطفا صبر کنید

انگليس زمستان امسال با كمبود شديد انرژي روبرو خواهد شد

  • شنبه 28 مرداد 1385
انگليس زمستان امسال با كمبود شديد انرژي روبرو خواهد شد