لطفا صبر کنید

انتشار توصیه های به روز شده پیرامون برنامه‌های فعالین مجاز اقتصادی توسط ICC

  • سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1403
انتشار توصیه های به روز شده پیرامون برنامه‌های فعالین مجاز اقتصادی توسط ICC

طی ششمین کنفرانس جهانی فعالین مجاز اقتصادی سازمان جهانی گمرک، اتاق بازرگانی بین المللی توصیه های بروز شده را پیرامون چگونگی بهبود برنامه های فعالین مجاز اقتصادی در سطح جهانی ارائه نمود. 
برنامه های فعالین مجاز اقتصادی میتواند به عنوان ابزاری قدرتمند در راستای ارتقای امنیت زنجیره تامین و تسهیل تجارت محسوب گردد، اما اجرای آنها میبایست به صورت موثر صورت پذیرد تا همگان بتوانند از مزیت های آن بهره مند شوند. 

برنامه های فعالین مجاز اقتصادی یا به اصطلاح "تاجر قابل اعتماد" با هدف افزایش امنیت زنجیره تامین و تسهیل تجارت توسعه یافت. 

در سال 2005، شورای سازمان جهانی گمرک چارچوب استانداردهای امن را با هدف تضمین امنیت و تسهیل تجارت جهانی پذیرفت که این چارچوب شامل 3 رکن میگردد:

•    توافقات و هماهنگی های شبکه ای گمرک با گمرک 
•    مشارکت های گمرک با کسب و کار 
•    همکاری گمرک با دیگر نمایندگی های دولتی 

هریک از موارد فوق مجموعه استانداردهای مختص به خود را دارا می باشند. 

مورد دوم شامل چارچوبی برای برنامه های فعالین مجاز اقتصادی میگردد که در آن شرکت هایی که الزامات امنیتی خاص را انجام دهند میتوانند گواهینامه دریافت نمایند که این امر منتج به بروز مزایای تسهیل تجارت ملموسی میگردد.
درحال حاضر بیش از 80 برنامه فعالین مجاز اقتصادی در سطح جهان وجود دارد. 

دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی 7 توصیه بروز شده این نهاد را پیرامون چگونگی بهبود برنامه های فعالین مجاز اقتصادی طی ششمین کنفرانس جهانی فعالین مجاز اقتصادی سازمان جهانی گمرک به میزبانی چین از طریق پیامی ویدئویی به شرح ذیل  اعلام نمود:


•    هدایت اجرای چارچوب امن سازمان جهانی گمرک 
•    بهره مندی از فرایند دیجیتالی سازی در راستای کارآمد نمودن و شفاف نمود بیشتر رویه های مرتبط با فعالین مجاز اقتصادی
•    تقویت مشارکت و همکاری بخش خصوصی –دولتی 
•    حصول اطمینان از برآورده شدن حداقل مجموعه ای از مزایا برای فعالین مجاز اقتصادی
•    بهبود شناخت بین سازمانی از وضعیت فعالین مجاز اقتصادی
•    بالفعل نمودن پتانسیل توافقات شناخت متقابل (MRA)
•    گسترش رویه فراگیر نمودن برنامه های فعالین مجاز اقتصادی

علاقه مندان جهت مطالعه متن کامل توصیه های به روز شده اتاق بازرگانی بین‌المللی پیرامون برنامه های فعالین مجاز اقتصادی میتوانند به درگاه اینترنتی به نشانی ذیل مراجعه نمایند:

https://iccwbo.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/05/2024-ICC-Recommendations-on-AEO-programmes.pdf