لطفا صبر کنید

انتخاب مجدد "پیتر بیشاپ" به سمت رییس شورای جهانی کارنه ATA

  • شنبه 22 خرداد 1389
انتخاب مجدد "پیتر بیشاپ" به سمت رییس شورای جهانی کارنه ATA