لطفا صبر کنید

امضا توافقنامه همكاري بين فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني و CPCCAF

  • چهارشنبه 05 آذر 1393
امضا توافقنامه همكاري بين فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني و  CPCCAF

 

انجمن اتاق‌های آفریقایی فرانسوی زبان (CPCCAF)۱ و فدراسیون جهانی‌ اتاق‌های بازرگانی (WCF) با امضای توافقنامه‌ای در تاریخ دهم نوامبر‌-19 آبانماه - در اتاق بازرگانی و صنایع‌ پاریس، همکاری مشترکشان را آغاز نمودند‌. این توافقنامه با هدف کمک به پیشرفت‌ و رشد اقتصادی و اجتماعی و همچنین بهبود خدمات و هماهنگی اقدامات بین طرفین به امضا رسید.

 

آلبرت-‌یاما مالیمبی (‌(Albert-Yama Mulimbi، رئیس انجمن اتاق‌های آفریقایی فرانسوی زبان گفت: این توافقنامه مشترک در به رسمیت شناختن فعالیت کنسولی و همچنین افزایش اعتبار بین المللی امری مهم است‌ که منجر به ظهور اقتصاد کشورهای آفریقایی درعرصه اقتصاد جهانی می شود.

 

آقای یاما همچنین‌ یادآور شد که این دو سازمان فرصت همکاری با یکدیگر را در سال 2011 در کارگاه‌های آموزشی همکاری کنسولی در نانت داشته اند که در طی آن نمایندگان WCF بسیاری از طرح های این سازمان از جمله سیستم کارنه آ ت آ (CARNET ATA) که یک سند گمرکی بین المللی به رسمیت شناخته شده است و فرصت استفاده از معافیت مالیاتی و حقوق گمرکی و واردات موقت کالا را فراهم می سازد، را ارایه نمودند.

 

 پیتر میهوک ‌Peter Mihok))، رئیس فدراسیون جهانی‌ اتاق‌های بازرگانی گفت: با امضای این توافقنامه، انجمن اتاق‌های آفریقایی فرانسوی زبان به عضویت شورای عمومی‌ WCF درآمده است‌ که حضور یک سازمان به نمایندگی اتاق های آفریقایی و فرانسوی زبان در شورای عمومی برای WCF  امری بسیار مهم است و کاملا متناسب با برنامه‌ریزی استراتژیک فدراسیون می باشد. وی همچنین اعضای‌CPCCAF  را برای شرکت در کنگره جهانی اتاق‌ها در تورینو و همچنین رقابت اتاق‌های بازرگانی جهانی در سال ۲۰۱۵ جهت به تصویر کشیدن نوآورانه‌ترین پروژه ها از سراسر جهان، تشویق  کرد.

 

1 General Assembly of the African and Francophone Consular Chambers